Diensten

Opstart van uw onderneming

 • Begeleiding bij het opstarten van zowel eenmanszaken als vennootschappen met bijhorend advies omtrent de aangewezen structuur
 • Opstellen financieel plan
 • Registratie Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)
 • Activeren BTW-nummer
 • Aansluiting bij Sociaal Verzekeringsfonds
 • Bijstand bij aanvraag van vergunningen en erkenningen

Boekhouding

 • Volledige verwerking van uw boekhouding, van facturatie tot en met de eindbalans
 • Opmaken en bespreken van tussentijdse en definitieve resultaten
 • Opstellen en publiceren van de jaarrekening conform NBB

Fiscaliteit

 • Indienen van BTW-aangiften, BTW-listings, intracommunautaire aangiften en Instrastat.
 • Opmaken en invullen van aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
 • Verstrekken van up-to-date advies
 • Verdediging van uw dossier tijdens BTW- en/of belastingcontroles

Adviezen

 • Inzake vennootschapsrecht
 • Inzake fiscale aangelegenheden
 • Inzake sociale aangelegenheden
 • Inzake het juridisch statuut van de onderneming en de opvolging
 • Op het vlak van het bekomen van premies, subsidies of tegemoetkomingen
 • Begeleiding bij een kredietaanvraag

Voor het voeren van uw boekhouding bepalen we samen met de klant een maandelijks tarief (forfait) dat jaarlijks herzienbaar is in functie van index of eventuele wijzigingen in complexiteit en omvang van uw dossier. In uitzonderlijke gevallen kan een uurtarief worden toegepast.

 

 
 

G&A Boekhoudkantoor - Brasschaat & Sint-Gillis-Waas